แบบฟอร์มสร้างตัวเล่นเพลง ติดหน้าเว็บไซต์
ระบุ Port ของท่าน *
สีพื้นหลัง * คลิกในช่องเพื่อเลือกสี
รูป พื้นหลัง ใส่ URL ของรูป ไม่ต้องใส่ http://
เช่น www.thairadioservice.com/bg.gif
ทางทีมงานได้จัดทำพื้นหลังไว้ให้บางส่วน ดูได้ที่นี่
รูปแบบภาพ พื้นหลัง ต้นฉบับ ทำซ้ำ
สีตัวอักษร * คลิกในช่องเพื่อเลือกสี
ขนาดตัวอักษร
แสดง ตัวเล่นเพลง แสดง ไม่แสดง *
สีตัวเล่นเพลง * คลิกในช่องเพื่อเลือกสี
แสดง กราฟฟิค แสดง ไม่แสดง *
รูปแบบ กราฟฟิค ดูตัวอย่าง กราฟฟิค
ความกว้าง เช่น 300
ความสูง เช่น 300
แสดง Radio Status แสดง ไม่แสดง *
แสดง สถานะ แสดง ไม่แสดง
แสดง ชื่อผู้จัดรายการ แสดง ไม่แสดง
แสดง ชื่อเพลง แสดง ไม่แสดง
แสดง จำนวนผู้ฟัง แสดง ไม่แสดง
แสดง ความถี่ (Bitrate) แสดง ไม่แสดง
แสดง Link Player แสดง ไม่แสดง *
#