วิธีเตะ Auto DJ (โดยผ่านทาง IP:PORT)

เบื้องต้น ก่อนทำการ KICK แนะนำให้ท่านทำการกด Connect จากโปรแกรม เช่น Winamp, SAM รอไว้ก่อน

1. เข้าสู่หน้า Shoutcast Radio เช่น http://server1.thairadioservice.com:8000

2. คลิกที่ Admin Login ตามภาพ


3. จะได้หน้าจอ ตามภาพ

- กรอก Username เป็น admin (ต้องใส่คำว่า admin เท่านั้น)
- Password เป็น รหัสผ่านเรดิโอของท่าน (รหัสสำหรับใช้จัดรายการ)

4. จะเข้าสู่อีกหน้าจอ ให้ท่านมองหา ตามภาพ

และกดที่คำว่า [kick] ตามภาพ ได้เลย...

5. Auto DJ จะถูก KICK เรียบร้อยแล้ว...
- ในขั้นตอนนี้ ให้ท่านทำการ Connect ภายในระยะเวลาประมาณ 15 วินาที ซึ่งหากเลยจากระยะเวลาดังกล่าว Auto DJ จะเข้ามาจัดอีกครั้ง
- หาก Connect ไม่ทัน ให้ท่านทำตามขั้นตอน ข้อ 1-5 อีกรอบได้เลยครับ...