คู่มือการใช้งาน สำหรับโปรแกรม Winamp

1. โหลดโปรแกรมเสริมของ winamp ได้จาก http://www.thairadioservice.com/tools/shoutcast-dsp-v190.exe

2. เมื่อโหลดแล้วให้ทำการติดตั้ง ตัวเสริม (โดยต้องที่ปิดโปรแกรม Winamp ก่อนทำการติดตั้ง)

3. เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เปิดโปรแกรม winamp ขึ้นมา คลิกขวาที่หัวโปรแกรม แล้วเลือก Options >> Preferences ดังรูป.4. จะได้หน้าต่าง Winamp preferences ให้คลิกเลือก DSP/Effect ตามด้านล่าง หากไม่มีตามนี้ ให้ติดตั้งโปรแกรมตามข้อ1 ใหม่อีกครั้ง5. จะได้หน้าต่าง SHOUT Cast Source ให้เลือก Tab Output ดังรูปด้านล่าง แล้วกรอกข้อมูลลงไป


* กรอกข้อมูลตามหมายเลขในภาพ
5.1. Address จะได้รับจาก ThaiRadioService.Com
5.2. Port จะได้รับจากเรา ThaiRadioService.Com
5.3. Password จะได้รับจากเรา ThaiRadioService.Com

6.เลื่อนไปที่แถบ Tab Encoder ตั้งค่าตามด้านล่าง7. ที่แถบ Tab Input จะมี 2 Device ให้เลือก
หากเลือก 1.คือ เสียงจะออกโปรแกรม Winamp เท่านั้น เช่นเสียงเพลงที่เล่นโดย Winamp
หากเลือก 2 คือ เสียงจะออกจากไมค์เท่านั้น8. ให้กลับมาที่ แถบ Tab Output แล้วกดปุ่ม Connect เพื่อเริ่มการจัด radio ได้ทันที9. ให้ท่านสังเกต Status หากขึ้น ดังภาพด้านบน แสดงว่าสามารถเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว