คู่มือการใช้งาน สำหรับโปรแกรม Windows Media Encoder

Windowsmedia Encoder เป็นโปรแกรมสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยสามารถส่งสัญญาณได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่งสัญญาณจากกล้องเว็บแคม จากการ์ด Capture หรือแม้กระทั่งการนำไฟล์ VDO มาทำการ Endocer ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่

หลังจาดติดตั้งโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาและตั้งค่าดังนี้

1. คลิกเลือกที่ Broadcast a live event และ คลิก Ok2. เลือก Device ในส่วนของ Video และ Audio3. คลิกที่ Configure ในส่วนของ Audio เพื่อทำการเลือก Source เสียงที่ตรงกับการใช้งาน (ในภาพเป็นการรับเสียงจาก Line Volume) หากตรงแล้วให้กด Next ต่อไป4. เลือกรูปแบบการส่งแบบ Push ตามภาพ5. กำหนดค่า Server name และ Publishing point ตามข้อมูลที่ได้รับทางอีเมล์6. เลือก Bitrate ตามที่ต้องการโดยต้องคำนึงถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้รับชมด้วย7. ในขั้นตอนนี้คือการบันทึกการออกอากาศ หากไม่ต้องการให้กด Next ต่อไปได้เลย8. เลือก No ตามภาพและคลิก Next9. ตั้งค่าการแสดงผลในตัว Player ตามต้องการ10. จะแสดงรายละเอียดที่ได้ตั้งค่าไว้ทั้งหมด ให้คลิก Finish ได้เลย11. ใส่ Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล์ หากต้องการให้โปรแกรมจำค่าไว้ให้คลิกที่ Remember password
หลังจากนั้นคลิก OK ระบบจะค้างไปสักครู่ ให้ท่านรอสักครู่12. หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Properties13. คลิกที่แถบ Compression และ คลิกที่ Edit เพื่อปรับแต่งค่าเสียง14. คลิกที่แถบค่า Bitrate ที่ได้เลือกไว้ ในภาพคือ 109 kbps จากนั้นเลือกค่า Audio Format ตามภาพ และ คลิก OK15. คลิกที่ File >> Save เพื่อบันทึกค่าไว้ ให้สามารถเรียกใช้งานได้ทันที16. คลิกที่ Start encoding เพื่อเริ่มการใช้งาน