โครงการ Port to Banner
ปิดรับชั่วคราว เนื่องจากครบตามจำนวนโควต้าที่ตั้งไว้แล้ว
ทั้งนี้ หากมีการเปิดรับเพิ่ม จะมีการแจ้งทางหน้าเว็บไซต์

ทาง ThaiRadioService.Com จัดโครงการแลกเปลี่ยน Port to Banner

รายละเอียดที่ท่านได้รับ
- ท่านจะได้รับ Online Radio Port จำนวน 1 Port
- สามารถรองรับผู้ฟังสูงสุด 100 Listeners
- ไม่จำกัด Bit Rate
- ไม่จำกัด Bandwidth
- สามารถใช้งานร่วมกับ Auto DJ ไ้ด้ (Option)
- ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดที่ท่านต้องจัดทำ
- นำป้ายโฆษณา ของ ThaiRadioService.com ไปติดบนหน้าเว็บไซต์ของท่าน ในหน้าที่มีการใช้งาน Port Radio

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
- แจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ มาที่
1. ชื่อ-นามสกุล
2. ชื่อเว็บไซน์ของท่านที่ต้องการนำ Port Radio ไปใช้งาน
3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
4. อีเมล์
5. ที่อยู่โดยละเอียด

เมื่อทางทีมงานได้รับข้อมูลและพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
จะทำการส่งอีเมล แจ้งการพิจารณา พร้อมข้อมูลการใช้งานไปยังอีเมลของท่านที่ได้แจ้งเข้ามา

หมายเหตุ
- บริการนี้จัดขึ้นสำหรับท่านที่มีเว็บไซน์, เป็นเจ้าของเว็บไซน์ เท่านั้น
- การพิจารณาเปิดใช้งาน จะดูจากเนื้อหาและจำนวนผู้เข้าชม ของเว็บไซน์นั้นๆ
- ในกรณีที่ท่านนำ Port Radio ไปใช้งาน ผิดกฏหมาย ขัดต่อจริยธรรม ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
- การพิจารณาของทีมงาน จะถือเป็นที่สิ้นสุด หากเว็บไซน์ใดๆ ไม่ผ่านการพิจารณาจะมีการแจ้งกลับไปผ่านทางอีเมล์

Code สำหรับแสดงป้ายโฆษณา


ตัวอย่างป้ายโฆษณา
ThaiRadioService.com บริการ radio port, port radio, auto dj, ip radio, radio online ราคาประหยัด